SEACLEAR.NL
[Start] [Seaclear] [OpenCPN] [Partner info] [Het weer en nieuws] [Kant-en-klaar]

Weer en nieuws

Kaarten-overzicht

Voorbeeld kaart

Meer info

Wat doet het ?

Techn.data

 ? zelf ?
installeren


Aanmelden voor gratis  download =BUITEN DIENST

Download  kaarten Seaclear

Download kaarten
OpenCPN

Kant-en-klaar

Project
 info en aanmelden

Antwoord op vragen

Hulppro-
gramma's


Partners

Reisplan

Donaties
  (volgt)

Piraterij melden
  (volgt)

 

 

[Start] [Seaclear] [OpenCPN] [Partner info] [Het weer en nieuws] [Kant-en-klaar]

Navigatieprogramma's en kaarten ... direct klaar voor gebruik en gratis!
U kunt het programma en de kaarten van uw keuze eenvoudig installeren - GPS aansluiten en u bent klaar om weg te varen! U ziet in het donker en met mist precies waar u vaart en als u AIS aansluit ziet u de schepen om u heen. Eenvoudig, beproefd, robuust en vrijwel kosteloos !

Dit is een samenwerkingsproject van het beproefde en zeer robuuste navigatieprogramma SEACLEAR met het thans sterk in de belangstelling staande navigatieprogramma OPENCPN in combinatie met het OSM kaarten project - licentie CC BY-SA.

Voorlopig is de informatie van beide programma's ondergebracht in één website. Veel materiaal is onderling uitwisselbaar. Seaclear werkt in principe met één (eigen) kaartenpakket, terwijl OpenCPN ook gebruik kan maken van bepaalde Seaclear kaarten. Dit is vooral van belang bij de zeekaarten, daar Seaclear hierin - althans voorlopig - koploper is. Het zijn allebei programma's die u "standalone" - dus zonder dat een internet verbinding nodig is - kunt gebruiken!

U kunt hier de bekende navigatieprogramma's  Seaclear en OpenCPN downloaden met volledig legale digitale kaartensets van het water èn het land van de Nederlandse binnenwateren en IJsselmeer en Wadden en de Europese en Caribische buitenwateren. Voor OpenCPN zijn  ook alle kaarten van de Duitse binnenwateren leverbaar.

De Seaclear kaarten zijn uniek van opzet, daar niet alleen het water wordt getoond, maar ook en zeer gedetailleerd, het achterland. Dorpen en steden, fietspaden en wandelwegen, vindt u op deze kaarten van het gehele binnenland terug.
Hierdoor zijn deze kaarten niet alleen voor de watersporter interessant, maar tevens geschikt voor wandel- en fietstochten en zelfs als oriëntatie in de auto. De komende tijd zullen ook zeekaarten worden opgenomen.
De OpenCPN kaarten (via http://shop.b-bit.nl zijn de nieuwste kaarten: maart 2016, of 2017 voorbestellen, op CD of USB te bestellen) geven  de belangrijke doorgaande waterwegen weer. Het achterland is schematisch weergegeven. U treft op de waterkaarten zeer gedetailleerde informatie aan over de waterweg, betonning, bruggen en sluizen en (binnenvaart) aanlegmogelijkheden, enz..

Zowel het navigatieprogramma als de kaartensets zijn vervaardigd binnen het project: "voor en  door de watersporter" - en vrijwel gratis..

Voor de watersporter zijn tevens een aantal zeer handige tools beschikbaar, zoals o.a. een overzicht van de bedieningstijden van bruggen en sluizen, een getijdenprogramma met getijden van de gehele wereld, aanbevolen vertrektijden per gekozen bestemming uit havens aan getijde en stromend water, enz.

Het programma en de kaarten zijn vrijwel gratis en toch volledig legaal en onbeperkt te gebruiken. De enige kosten zijn de telefoonkosten (€ 1.30 per gesprek) om de toegangscodes tot de downloadpagina's op te vragen, verder zijn het programma en de kaarten gratis.

GEHEEL GRATIS: GEEN TELEFOONKOSTEN!  Wilt u voordat u de kaarten van meerdere, of alle, gebieden gaat downloaden en installeren eerst een algemeen beeld hebben?  Ga dan naar de pagina "Aanmelden". U kunt dan zelfs zonder enige telefoonkosten een eenvoudige versie aanvragen en aansluitend downloaden.  GEHEEL GRATIS.

Klik hier om u aan te melden voor een geheel GRATIS download.
(DEZE FUNCTIE IS DOOR HACKERS TIJDELIJK BUITEN DIENST)

Klik hieronder om naar de pagina's te gaan met meer informatie over het downloaden van de uitgebreide versie kaarten en programma's (alleen telefoonkosten, verder gratis):
Ga naar de pagina:
"Seaclear" voor informatie over het downloaden van het Seaclear programma en bijbehorende kaarten
en naar
"OpenCpn" voor dat programma en de bijbehorende kaartensets.

P.S.
Zelfs als u reeds een compleet navigatieprogramma bezit met de mogelijkheid stuurautomaat en andere boordapparatuur te koppelen en dat ook AIS kan weergeven, dan kunt u toch voordeel hebben van deze website door de vele handige programma's en overzichten die u snel en eenvoudig kunt downloaden.

Deze website zal namelijk tevens worden gevuld met een overvloed aan programma's en tools voor onderweg op het water, maar zeker ook het land.
Een voorbeeld hiervan treft u aan in de aan de "Voorbeeldkaart"-pagina gekoppelde pagina: "Streetmap Nederland". Hiermee heeft u een schat aan (land)kaarten en informatie direct binnen bereik. U kunt - waar ook ter wereld - jachthavens zoeken en laten tonen op de kaart, maar ook het adres en de locatie opvragen van een apotheek, dokter of supermarkt in Hoorn, of Enkhuizen .. of waar dan ook.

Ook treft u straks een compleet Officepakket aan met alle mogelijkheden van tekstbewerking, spreadsheets, databases, presentaties, tekenprogramma en het mooie is: ....  dit programma gaat net zo makkelijk om met Word en Excel bestanden als Word en Excel zelf en .... het is nog vrijwel gratis ook!

Volg de website voor meer nieuws, meer kaarten, meer handige programma's en dit allemaal voor de kosten van een telefoongesprek!

Steun de website: Als u ook enthousiast bent over dit initiatief maar niet actief mee wilt of kunt werken aan de opbouw van het kaartmateriaal en de website, kunt u dit project toch actief steunen. Hoe? ....
Vertel iedereen over de website, leg ze uit dat het zo goed als gratis is en help ze eventueel met de start van het programma ..... MAAR GEEF GEEN KOPIËEN VAN HET KAARTMATERIAAL OF TOEGANGSCODES WEG !!
Waarom?
Zeg iedere geïnteresseerde dat ze het best zelf kunnen downloaden en leg uit waarom:
- het kaartenbestand wordt continu vernieuwd. Men heeft dan meteen de nieuwste kaarten
- van iedere telefonische aanvraag ontvangen wij ca. 35 cent. Ook gratis projecten kosten geld: internetaansluiting, afschrijving computers en andere randapparatuur, energiekosten, telefoon, reiskosten, een kopje koffie tussendoor, enz.
Help mee en laat uw vrienden en kennissen meehelpen om deze kosten te dekken en het project: GRATIS SUPER SOFTWARE VOOR U EN UW VRIENDEN mogelijk te blijven maken.
 
 

 

 

 

 

[Start] [Seaclear] [OpenCPN] [Partner info] [Het weer en nieuws] [Kant-en-klaar]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klik op bovenstaande afbeelding om naar het kaartenoverzicht te gaan.


Klik hier om naar het overzicht "Overzeilers" te gaan.

ONZE PARTNERS:
http://shop.b-bit.nl
verzorgt ook de uitlevering van onze kant-en-klare DVD's met kaarten & programma's

Roompot Jachthavens en parken. Altijd de beste bestemming! Klik hier.